Ευχαριστούμε!

Λάβαμε τις απαντήσεις σας. 

Αν θέλετε μπορείτε να κλείσετε απευθείας την πρώτη εισαγωγική "τηλε-συνάντηση" (διάρκεια 30') μέσω Google Meet :  calendar.app.google

Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε εμείς πάλι μαζί σας πολύ γρήγορα για να κλείσουμε την ώρα και την ημερομηνία της συνάντησης μας.

Σας ευχαριστούμε!